Proč je kastrace důležitá?

 PROČ JE KASTRACE DŮLEŽITÁ 

Obrázek ilustruje množení koček geometrickou řadou. Tímto způsobem se předává xy nemocí na potomky, mnohdy smrtelných.
Kočky bez domova nejen trpí hlady, ale mnohdy umírají v bolestech a nikdo jim nepomůže. Umírají, protože zdědily smrtelnou nemoc.

Pár stovek za kastraci = zamezení utrpení dalšich koček.

Z těchto důvodů kastrujeme, kastrujeme nejen naše azyláčky, ale i opuštěné kočičky ve venkovních lokalitách.

Každý příspěvek na kastraci nám pomůže, je to na dobrou věc.
Příspěvek můžete zaslat na náš transparentní účet: 2301108372/2010, zpráva pro příjemce: kastrace.

 PROSÍME O SDÍLENÍ A ŠÍŘENÍ 🙏